• nikouleio_3_615480 nikouleio_3_615480
  • nikoulis_1_640479 nikoulis_1_640479

Το Νικούλειο Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου σας καλωσορίζει στον δικτυακό του τόπο, από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό και τα έργα του, όπως επίσης να γνωρίσετε την προσωπικότητα και το  έργο του αείμνηστου ιδρυτή του, δικηγόρου Νικόλαου Παναή Νικούλη.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο.