ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΚΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ”

Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου Πνευματικής και Κοινωνικής Αποστολής