Φωτογραφίες Παρουσίασης Βιβλίου “Κρυφό Μονοπάτι”

Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου Πνευματικής και Κοινωνικής Αποστολής